Οικονομία
Όχι χημικά πρόσθετα
Για τη δημιουργία τους δεν απαιτείται η κοπή δένδρων, καθώς παρασκευάζονται από τα κατάλοιπα των ξυλουργικών και υλοτομικών διαδικασιών
Η χρήση τους ουσιαστικά μειώνει τα υπολείμματα υλοτομίας και των υπολειμμάτων των ξυλουργικών επιχειρήσεων
Δεν καπνίζουν, ούτε εκλύουν επικίνδυνα αέρια κατά την καύση τους οπότε δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον
Το μοναδικό καύσιμο με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών CO2